top of page
STRATEGIE EN VERANDERING

 

Indema/2Participate helpt organisaties (of onderdelen daarvan) en samenwerkingsverbanden die sterker willen staan in de toekomst bij het ontwikkelen of herijken van hun strategie. Beter kunnen inspelen op ontwikkelingen in de omgeving en de politiek, en de wens beter te kunnen presteren voor de “klant” vormen meestal de aanleiding. Gebaseerd op de toekomst visie en strategie begeleidt 2P/ Indema klanten in het verandertraject om te komen tot de gewenste situatie. Het accent in deze trajecten ligt doorgaans op houding en gedrag, andere werkvormen en gerichtheid op de doelgroep.

Recente projecten:

 

 • De Kunst van het verbinden : Leertraject voor 850 mederwerkers van het ministerie van I&M 

 • Samen in Beleid: Verandertraject van 1300 medewerkers van het ministerie van EZ gericht op netwerkend werken

 • Invulling netwerkpartnerschap directie Telecommarkt (EZ)

 • Visie op Zorg en Welzijn Assen ( 7Zebras)

 • Making Off/Externe orientatie directie Burgerschap en Informatiebeleid (BZK)

 • Administratieve lasten verlichting (diverse departementen)

 • Strategische bezinning kernenergie (EZ)

 • Koers op Kennis (van Kempen en Begeer)

 • Client centraal; Betere uitvoering van de Zorg (VWS)

 • Bereikbaarheids Offensief Randstad (V&W)

 • Koers voor Krachtig Bestuur (BZK)

bottom of page