top of page
COALITIEVORMING EN WERKEN IN NETWERKEN

 

Steeds vaker zijn opgaven zo complex dat verschillende partijen moeten samenwerken (en vaak samen financieren) om tot effectieve oplossingen te komen. Hoe vorm je coalities of wordt je netwerk partner. Hoe sluit je intern en extern goed op elkaar, zorg je voor gedeelde visie en ambitie, een nieuw financieringsarrangement, voor een werkwijze met respect voor ieders rol en cultuur maar met gerichtheid op gezamenlijk resultaat. Wij helpen graag hierbij.

 

Enkele recente projecten:

 

  • Directie telecommarkt van Economische Zaken (invulling van de rol als netwerkpartner)

  • Platform Elektrische Scooters Rotterdam

  • Netwerk Kracht in Nederland

  • Participatieraad Leidschendam-Voorburg

  • Programmaraad Arbeidsmarkt Openbaar Bestuur

  • Maatschappelijke coalitie

  • Mobiliteitsplein groot Haaglanden

  • De beleidsmakelaar (publieke zaak en rijk)

 

bottom of page