top of page
DUURZAAMHEID & MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN

 

Hoe geef ik in mijn organisatie/team een goede invulling aan duurzaam denken en vooral doen en geef ik invulling aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Vanuit de competenties en kracht van de eigen organisatie en dichtbij de kwaliteiten en capaciteiten van de mensen die er werken. Wie in actie komt voor een duurzame samenleving heeft daar doorgaans andere partijen voor nodig. Slim combineren wat er is levert vaak ook kosten efficiënte oplossingen en meerwaarde voor de eigen organisatie en mensen.

Enkele recente projecten:

 

  • Ontwikkeling Maatschappelijke Exchange Index (MAEX)

  • Begeleiding leefstijlcentrum WorkoutWijs naar een duurzame verankering

  • in de Schilderswijk in Den Haag

  • Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling

  • Duurzame bedrijfsvoering Rijk

  • Reputatiemanagement en corporate MVO (NS)

bottom of page